supramunicipals 2015-2019
0
0
Vota!
8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17 d’abril de 2019, en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus públics.. Eli Pericas (ILFC). La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Ha afectat...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
9. Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. JA Corchado (PSC). En els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. El temps d’espera no hauria de ser superior a les 48h. En 7 anys...
Resultat ple municipal
8
2
1
Resultat ple municipal
7
1
3
0
0
Vota!
5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Es modifiquen els articles: “ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili. 1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del...
Resultat ple municipal
7
3
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar. Les persones que treballen a la llar, en feines de neteja i cures constitueixen un col·lectiu invisibilitat i que pateix els efectes de la desigualtat d’un sistema que prioritza el cap...
0
0
Vota!
14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Desenvolupament del Ple: Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada. E. Pericas (ILFC):. Ens trobem davant d’una campanya de criminalització i d’acusacions d’adoctri...
3
0
Vota!
7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. L...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma lit...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
20.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. Primer.- Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
21.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del dia internacional de les dones. Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats d...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
10. Proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.. L'ajuntament cedeix gratuïtament una part de les oficines per al Consell Comarcal (el departament de finances) i pagarà les obres que calgui fer.   Desenvolupament del ...
Resultat ple municipal
6
4
1
1
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Atès, que l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta normativa adreçada al Parlament de...
Resultat ple municipal
7
2
1
1
Vota!
5. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor.. Resultat del Ple: Sr.Jiménez (CIU): Hi estan d’acord però ja està fet. Aquest procés ja està iniciat i està a Brusel·les. R.Bernabb&egra...
Resultat ple municipal
11
2
3
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya referent a la repressió contra les persones LGTBI (Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals) a Txetxènia. En mitjans de premsa s'ha sabut de la detenció de més de 100 persones LGTB Es proposa que l'ajuntament manifesti el seu compromís en la defensa de les persones LGTB...
2
1
Vota!
10.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada. Es proposa: prendre les mesures per evitar la utilització directa o indirecta d'empreses multiserveis a l'administració pública per tal que sempre es respecti el co...
Resultat ple municipal
10
6
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS. En aquesta moció es reclama principalment que aquesta competència la tingui la Generalitat de Catalunya. Resultat del Ple: Sra. Cassà (ERC). Moció que és ...
Resultat ple municipal
9
1
1
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 86è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA. Bàsicament és penjar la bandera i fer l'homentatge a la II República Es proposarà treure la menció de l'any 2017 de la moció perquè pugui ...
Resultat ple municipal
9
1
2
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES CONTRACTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Demana que l'ajuntament apliqui i informi a les empreses, la llei 17/2015 del Parlament de Catalunya d'igualtat efectiva entre homes i dones en les contractacions de personal. Els criteri...
Resultat ple municipal
10
1
1
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. Proposa: Primer.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona posant al balcó de l’ajuntament banderes de color morat. Segon.- Realitzar un acte institucional...
Resultat ple municipal
11
1
1
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. Proposa: 1. Adherir l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s’adjunta. 2. Comunicar el present acord als represen...
Resultat ple municipal
7
4
3
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE LES AUTOPISTES DE PEATGE. A partir del 2017les concessionàries han d'abonar el 100% de l'iBI corresponent a les autopistes i 20,9 M€ a l'Estat els darrers 5 anys (2017-2022) de la concessió. ...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. Suport al referèndum • Suport al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Recolzament a ajuntaments i regidors/es i...
Resultat ple municipal
7
4
6
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ. Proposa manifestar el suport de l'ajuntament a la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre el Referèndum, l’empara legal i les garanties, així com el supor...
Resultat ple municipal
7
3
6
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA. Atès que en els anteriors cursos i de nou també en el nou curs escolar que comença, la consellera d’Ensenyament ha portat a terme una acció de govern que: - Impl...
Resultat ple municipal
10
3
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER ESTABLIR QUE L'ESTELADA ONEGI AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EL DIA 11 DE SETEMBRE. Es demana que el proper 11 de setmbre onegin: al pal central la bandera del municipi; als dos laterals, dues estelades, l’una amb l’estel blanc sobre fons blau i l’altra amb l...
Resultat ple municipal
5
4
Resultat ple municipal
4
4
1
3
1
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTELADA EN EL MONUMENT DE L'ONZE DE SETEMBRE, EN SUBSTITUCIÓ DE LA SENYERA EXISTENT. Es proposa al Ple l'aprovació del següent acord: Substituir, de forma permanent, la senyera que oneja al monument de l’Onze de setembre de Corró d’Avall per una...
Resultat ple municipal
4
4
1
3
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A L’ACORD ADOPTAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 7 D’ABRIL DE 2016. Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’acord el proppassat 7 d’abril de 2016, sobre el moment històric excepcional, per assolir i culminar democràticament ...
Resultat ple municipal
6
3
1
4
1
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de...
Resultat ple municipal
8
2
1
4
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES, ESQUERRA REPUBLICANA i IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA. L'acord del 8 de març no respecta els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans. Per això el grup m...
Resultat ple municipal
10
6
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA, PARTIT DELS SOCIALISTES I ESQUERRA REPUBLICANA DE COMMEMORACIÓ DEL 85è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA. El proper dia 14 d’abril es compleixen els 85 anys de la proclamació de la II República. el pròxim dia 14 d’abril es compleixen els 85 anys de la proclamació...
Resultat ple municipal
10
1
5
0
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TECER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L’IRPF. Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis d’atenció a les persones. realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l...
Resultat ple municipal
11
8
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS TREBALLADORS. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i participació...
Resultat ple municipal
9
1
10
0
Vota!
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” (TTIP) ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en angl&egr...
Resultat ple municipal
6
3
1
1
Vota!
8.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LA SESSIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. i trametre aquest acord a la ...
Resultat ple municipal
7
2
0
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE L’EXERCICI EFECTIU DEL DRET DE VOT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu el dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat
Resultat ple municipal
9
0
0
Vota!
27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT
1
1
Vota!
2. PROPOSTA PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT DE CREAR L’ASSOCIACIÓ XARXA C-17. ATÈS que els ajuntaments i altres organitzacions públiques i privades vinculades a l’àmbit territorial de la C-17  comparteixen la voluntat de constituir l’ass...
Resultat ple municipal
8
1