subministraments 2011/2015
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER XARXA DE FIBRA ÒPTICA DE PROPIETAT MUNICIPAL . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès té un dèficit molt gran respecte a les xarxes de comunicació (telèfon, Internet, televisió. AT...
Resultat ple municipal
2
5
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DELS SERVEIS D'AMPLA DE BANDA PER CABLE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que en el municipi de les Franqueses del Vallès és molt deficitari la prestació dels serveis d’ampla de banda per cable, telefonia, ADSL, i televisió e...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE FIBRA ÓPTICA DEL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA, CEIP JOAN CAMPS 1 GIRÓ 1 DE L'IES LAURO. ATES que, des de que s'ha implantat el programa Educat lxl  (ara anomenat 2.0) i el pas a la utilització del llibre digital i les PDI (Pissarres digitals) quasi tates les materies e...
Resultat ple municipal
11