supramunicipals Ple de 20 de desembre de 2018
1
0
Vota!
9. Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. JA Corchado (PSC). En els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. El temps d’espera no hauria de ser superior a les 48h. En 7 anys...