preguntes Ple de 20 de desembre de 2018
0
0
Vota!
12 Precs i preguntes. Alcalde. Funcionament del ple, canvi en el títol d’aquesta part del ple, traiem interpel·lacions... Regidor Jiménez. com a regidor de relacions amb l’oposici&oa...