població Ple de 20 de desembre de 2018
1
0
Vota!
5.Proposta d’aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 2019-2023. És un pla que en termes de diagnosi, fa un bon estudi i extreu dades sobre el nostre municipi que són molt interessants. És un bon treball tècnic.Però dependr&agr...
Resultat ple municipal
9
2