pressupost Ple de 26 de juliol de 2018
0
1
Vota!
3. Proposta d’aprovació de l'acord de modificació del quadre de finançament de l’annex d’inversions del pressupostos generals de la Corporació de l’exercici 2018.. Es traslladen diners dels diferents punts del pressupost i s'augmenta l'endeutament de l’ajuntament. Desenvolupament del Ple: Votació      ...
Resultat ple municipal
3
5
2
0
1
Vota!
4 Proposta d’aprovació de l'acord de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions previstes en els pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2018.. Es vol demanar un crèdit de 4.025.000€ ja que “s’ha retardat la venda de les parcel·les del Sector N”. L’import acumulat de crèdit per part del gov...