supramunicipals Ple de 31 de maig de 2018
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar. Les persones que treballen a la llar, en feines de neteja i cures constitueixen un col·lectiu invisibilitat i que pateix els efectes de la desigualtat d’un sistema que prioritza el cap...
0
0
Vota!
14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Desenvolupament del Ple: Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada. E. Pericas (ILFC):. Ens trobem davant d’una campanya de criminalització i d’acusacions d’adoctri...