posició Ple del 25.07.2013
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL. Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només ...
Resultat ple municipal
8