contaminació Ple del 25.07.2013
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER NETEJAR LES RIERES DEL MUNICIPI. ATÈS que les rieres del municipi s’han de mantenir i conservar per evitar que es produeixin inundacions amb les pluges, o altres incidents. DONAT que avui es troben en mal estat le...
Resultat ple municipal
6
5