pressupost Ple de 22 de desembre de 2017
1
1
Vota!
13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018. INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT ACTUACIÓ                      &...