ple Ple extraordinari de 11 octubre de 2017
1
1
Vota!
1 Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió referida a tots els punts que integren l'ordre del dia.. Votació: A FAVOR: CIU / PSC-CP EN CONTRA: ERC-AM / 1 regidor ILFC-E  ABSTENCIONS: CpF
Resultat ple municipal
3
4
1