esports Ple extraordinari de 11 octubre de 2017
1
0
Vota!
3 Proposta d'aprovació provisional per a l'establiment dels preus públics per l'activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l'exercici fiscal de 2017 i següents.. Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text ref&oac...
Resultat ple municipal
3
3