supramunicipals Ple de 27 de juliol de 2017
1
1
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Atès, que l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta normativa adreçada al Parlament de...
Resultat ple municipal
7
8