sector-n Ple de 27 de juliol de 2017
1
0
Vota!
3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa  aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA, S.L. per tal de garantir e...
Resultat ple municipal
9
6