obres_i_serveis Ple de 27 de juliol de 2017
2
0
Vota!
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès. Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani...
Resultat ple municipal
15