plens Ple de 28 de juliol de 2016
2
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TAL D’INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES DONI COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS D’EXECUCIÓ. Desenvolupament del Ple: Àngel Profitós (ERC): Defensa la moció. Cal poder fer seguiment dels punts aprovats. Diu que no estan complint el compromís de fer-ho a ...
Resultat ple municipal
6
3