contractació Ple del 25.09.2014
0
5
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al respec...