mitjans comunicació Ple del 26.06.2014
9
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS MÚLTIPLEX DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS. El grup municipal de ERC proposa al Ple que es posicioni en defensa de la Televisió de Catalunya i demani al govern de l’Estat mantigui el segon múltiplex que li correspon a la ...
Resultat ple municipal
9
1