contractació Ple del 26.06.2014
6
0
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Aquest plec de clàusules administratives generals és el proposat per la Diputació de Barcelona i la seva funció es donar un marc normatiu general a l'Ajuntament, els...
Resultat ple municipal
10