preguntes Ple de 28 de març de 2019
0
0
Vota!
7. Precs, preguntes i interpel·lacions. REGIDOR MARÍN. Que se sap del fet que es va produir de la intervenció policial sobr un grup de persones que penjaven llaços i van ser agredits per un grup d’extrema dreta...