preguntes Ple de 31 de gener 2019
0
0
Vota!
13 Precs, preguntes i interpel·lacions. Prec a l’alcalde i al regidor d’esports: que mirin d’obrir més vies de diàleg amb el CF Les Franqueses Resposta:JA Corchado s’ha sentit al·ludit... ...