sector-n 2011/2015
0
6
Vota!
PROJECTE ACTUAL AMB EL QUE ES VOL URBANITZAR EL SECTOR N. INFORMACIÓ COMPLETA A: https://drive.google.com/folder/d/0BwxDzHgVMtRZbUtVdVhlaEg3Tms/edit   PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR...
Resultat ple municipal
3
7
7
1
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N. ATÈS que el sector N és un dels projectes urbanístics més determinants de la història recent de les Franqueses del Vallès. ATÈS que l’actual...
Resultat ple municipal
6
3
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el Pla General d’Ordenació del terme municipal de les Franqueses del Vallès regula en l’article 248 el Sector N (Carretera de Cardedeu) en el cap&iacut...
Resultat ple municipal
4
5
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de setembre de 2013, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR l’expe...
Resultat ple municipal
4
5