preguntes 2015-2019
1
0
Vota!
21.Precs, preguntes i interpel·lacions. PREGUNTES Alcalde. En el butlletí i a la web, es diu que ILFC va votar a favor de les ordenances fiscals i va abstenir-se. Trobem que aquestes eines no són imparcials, i no estan ...
1
0
Vota!
17. Mocions, precs i preguntes. PREGUNTES A regidora Rosa Pruna. * Respecte al manteniment dels camins, des de Marata demanen saber quines garanties té l’ajuntament de la qualitat dels materials que s’emp...
0
1
Vota!
Preguntes al Ple. PREGUNTA ILFC a Regidor Moi Torres: A partir de l'1 de juny s'ha informat que no es pot abocar brossa de jardí als contenidors i que caldrà recollir una saca a l'ajunt...