posició 2011/2015
11
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS . ATÈS que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en angl&egr...
Resultat ple municipal
6
4
0
0
Vota!
MOCIÓ REFERENT A LA CONDEMNA DELS TRÀGICS FETS OCORREGUTS A LAMPEDUSA DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 2013. Aquest ajuntament lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 d’octubre de 2013, que han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències ...
Resultat ple municipal
8
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL. Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només ...
Resultat ple municipal
8
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió social degut a la pobresa econòmica té dos factors generado...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS . VIST l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs el dia 16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/81 84, en el qual sol·licita que...
Resultat ple municipal
8
2
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA . L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur h...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA . La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes de la població, juntament a una gestió política per part del Gov...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ D'UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA . ATÈS que a la consulta popular celebrada a diferents pobles de Les Franqueses del Vallès el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important de franquesins i franquesines va...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL PACTE FISCAL . ATÈS que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i ...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI . ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i d...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA MÈDICA . “ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a se...
Resultat ple municipal
8
1
2
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR . Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya e...
Resultat ple municipal
4
4
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLICS . Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prome...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL. ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER TROBAR SOLUCIONS ALS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER LES ENTITATS FINANCERES . A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de posicionament per part del Gov...
Resultat ple municipal
1
5
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE REBUIG DE LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS MOSSOS D'ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA . ATÈS que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està deixant notar en els recursos dels que disposen els Mossos d’Esquadra per fer la...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER L'ABOLICIÓ DE L'ÚS DE LES BALES DE GOMA . ATÈS que els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions i esdeveniments públics. ATÈS que la dotaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1