població 2015-2019
1
0
Vota!
5.Proposta d’aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 2019-2023. És un pla que en termes de diagnosi, fa un bon estudi i extreu dades sobre el nostre municipi que són molt interessants. És un bon treball tècnic.Però dependr&agr...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
9 Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018 . APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2018, que dóna un resultat de 19.806 habitants (10.126 homes i 9.6...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
9.Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017. Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2017, que dóna un resultat de 19.611 habitants (10.079 ho...