població 2015-2019
0
0
Vota!
9.Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017. Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2017, que dóna un resultat de 19.611 habitants (10.079 ho...