plens 2015-2019
2
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TAL D’INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES DONI COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS D’EXECUCIÓ. Desenvolupament del Ple: Àngel Profitós (ERC): Defensa la moció. Cal poder fer seguiment dels punts aprovats. Diu que no estan complint el compromís de fer-ho a ...
Resultat ple municipal
6
3
4
0
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES. Atès: - Que tenim al municipi una quantitat considerable de temes pendents, fruit d’acords de Ple, alguns recents, alguns des de fa molts mesos. - Que els grups municipals que no f...
Resultat ple municipal
7
3