patronat 2015-2019
1
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 30 DE JUNY DE 2016, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. Es proposa nomenar el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a representant del grup municipal Convergència i Unió a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1
5
1
Vota!
2.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL SENYOR ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, TÈCNIC MITJÀ D’ESPORTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ. Es proposa autoitzar la compatibilitat de l’activitat privada al treballador ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, tècnic mitjà d’esports del Patronat Municipal d’Esports, com...
Resultat ple municipal
10