LFI - transport públic
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ . ATÈS que el Consell d’Administració de l’ATM reunitel 23 de desembre de 2013 va aprovar un increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha aug...
Resultat ple municipal
11