LFI - participació
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC A L'ACTA DEL PLE. ATÈS que la participació ciutadana hauria de ser la base d’un sistema democràtic. ATÈS que les intervencions que fan les persones que assisteixen com a p&uacut...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS DEL PARC DEL FALGAR A LLERONA I CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL. ATÈS que a la JGL del dia 23 de febrer del 2012 es va aprovar l’inici dels dos processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franques...
Resultat ple municipal
6
5