LFI - pagesia
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI . ATÈS que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les propostes de resolució  presentades pels grups parla mentaris, subsegüent...
Resultat ple municipal
11