LFI - habitatge
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL RECONEIXEMENT DE L'HABITATGE COM A DRET SOCIAL. Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones ...
Resultat ple municipal
10
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER. ATÈS que es va signar conveni amb la Generalitat de Catalunya per la construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer en diferents solar cedits per l’Ajunta...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL DRET A L'HABITATGE . Davant el drama social que està patint el municipi en relació al Dret a l'Habitatge, i a causa dels desnonaments de famílies que s'estan produint, el grup municipal del...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA RELATIVA A L'HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL . ATÈS que la situació econòmica està afectant principalment a les persones amb menys recursos econòmics de la nostra societat. ATÈS que el passat 12 de ju...
Resultat ple municipal
11