LFI - bandera
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VIST l’informe jurídic emès en data 10 de desembre de 2013, s'APROVA definitivament la bandera del municipi de les Franqueses del Vallès que és com es transcri...
Resultat ple municipal
11