PSC-CP - participació
1
1
Vota!
APROVAR LES CONCLUSIONS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PARC DEL FALGAR I DE LA VERNEDA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'USOS D'AQUEST ESPAI . ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses ha impulsat el procés de participació ciutadana vinculat a l’espai del Parc del Falgar, amb la idea d’implicar de mane...
Resultat ple municipal
5
3
3