PSC-CP - espai públic
3
2
Vota!
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: &ldquo...
Resultat ple municipal
4
5
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntame nt, en sessió de...
Resultat ple municipal
4
3
2