PxC - posició
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA . L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur h...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA . La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes de la població, juntament a una gestió política per part del Gov...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI . ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i d...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA MÈDICA . “ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a se...
Resultat ple municipal
8
1
2
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLICS . Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prome...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL. ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER TROBAR SOLUCIONS ALS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER LES ENTITATS FINANCERES . A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de posicionament per part del Gov...
Resultat ple municipal
1
5
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE REBUIG DE LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS MOSSOS D'ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA . ATÈS que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està deixant notar en els recursos dels que disposen els Mossos d’Esquadra per fer la...
Resultat ple municipal
4
7