PxC - educació
2
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ . ATÈS que la comissió de treball delegada pel Consell Escolar Municipal per fer una proposta per resoldre els problemes derivats de la matriculació i els conflictes derivats de ...
Resultat ple municipal
6
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR . L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal de les diverses generacions, és també una pol&iacu...
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGU A QUE DES DE L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA ESTÀ DUENT A TERME JAUME BONET MOLL . L’associació Jubilats per Mallorca ha dut a terme, des del dia 1 de març de 2012, una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per membres de la seva directiva, inicial...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construc...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d...
Resultat ple municipal
11