ERC - serveis
2
0
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Sagafa la proposta del CONSORCI de LOCALRET i es copia per a Les Franqueses   Resultat del Ple: F. Jiménez (CIU). Garantir el progrés de l'administració el...
Resultat ple municipal
6
4
2
2
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D’ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS. Proposa: INSTAR al gobierno municipal para que dé impulso para la realización de las siguientes actuaciones, a través de los órganos municipales competentes y de las...
Resultat ple municipal
6
1
5
0
Vota!
18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA que no ha atès les demande...
Resultat ple municipal
10