ERC - participació
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC A L'ACTA DEL PLE. ATÈS que la participació ciutadana hauria de ser la base d’un sistema democràtic. ATÈS que les intervencions que fan les persones que assisteixen com a p&uacut...
Resultat ple municipal
7
4
1
1
Vota!
APROVAR LES CONCLUSIONS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PARC DEL FALGAR I DE LA VERNEDA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'USOS D'AQUEST ESPAI . ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses ha impulsat el procés de participació ciutadana vinculat a l’espai del Parc del Falgar, amb la idea d’implicar de mane...
Resultat ple municipal
5
3
3