ERC - parc del falgar
0
4
Vota!
7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat les empreses: - BIGAS GRUP, SLU - BARNASFALT, SA - VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COPCISA, SA S'adjud...
Resultat ple municipal
5
3
1
0
6
Vota!
11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA. Aprovar l’expedient de contractació del contracte d’obra d'execució del projecte anomenat “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar ...
Resultat ple municipal
3
4
4