ERC - junta_de_govern
0
2
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sancions per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Sancions per gossos perillosos: No queda clar el per què de la Delegació de competè...
Resultat ple municipal
9
1