ERC - hisenda
1
1
Vota!
9 i 10 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA. ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d&rs...
Resultat ple municipal
9
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ. ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ . ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
5
5
1
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 . ATÈS que, per part de la Intervenció municipal, s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats...
Resultat ple municipal
5
6
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corr...
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. ATÈS que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançam...
Resultat ple municipal
11