ERC - habitatge
2
0
Vota!
4. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès.. L'ajuntament ha promogut un procés participatiu. Però no se sap quins passos s'han fet per fer arribar la proposta als veïns i veïnes. Hi ha hagut diverses mocions...
Resultat ple municipal
16
1
1
Vota!
12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa de recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional.  Atès el drama dels desnonaments arran de la crisis dels sistema capitalista de 2008 és una trista realitat a l’estat i a Catalunya, i el nostre municipi no està lli...
Resultat ple municipal
15
10
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL. L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobre...
Resultat ple municipal
15