CpF - serveis
0
2
Vota!
6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya.. Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu l’obligació de totes les administracions publiques, ...
Resultat ple municipal
4
6
5
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA INSTANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L'EMPRESA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA "AIGÜES TER-LLOBREGAT". Aquesta moció ha estat elaborada per la Plataforma Aigua és Vida. La Plataforma Aigua és Vida està formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ec...
Resultat ple municipal
7
2
5
0
Vota!
18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA que no ha atès les demande...
Resultat ple municipal
10