CpF - espai públic
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L'OCULTACIÓ O DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L'ESPAI PÚBLIC . Plataforma per Catalunya va presentar els anys 2007 i 2010 dues mocions en ajuntaments on comptava amb representació reclamant la prohibició de la burca i advertint dels problemes que...
Resultat ple municipal
3
6
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS URBANS A LES FRANQUESES. ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de diversos terrenys que no tenen cap ús previst a curt i mitjà termini, i més aviat...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES ZONES VERMELLES D'APARCAMENT . ATÈS que ja fa uns anys es van crear les zones vermelles d’aparcament municipal en diferents carrers del municipi per facilitar l’aparcament en horari diürn i permetre aix&i...
Resultat ple municipal
3
5
3