CpF - corrupció
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA. ATÈS que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocu...
Resultat ple municipal
2
4