PP - educació
5
1
Vota!
APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn la necessitat d’adequar la normativa reguladora per a la concessi&oa...
Resultat ple municipal
15
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR . L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal de les diverses generacions, és també una pol&iacu...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construc...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d...
Resultat ple municipal
13
4