UPLF - sobirania
2
2
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda ...
Resultat ple municipal
8
6
2
7
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA. En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es mod...
Resultat ple municipal
15
1
1
6
0
Vota!
MOCIÓ D’URGÈNCIA DE FELICITACIÓ AL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL 9N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES. Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre pa&...
Resultat ple municipal
12
5
6
0
Vota!
10.- COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals....
Resultat ple municipal
12
2
3
7
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PEL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA. El grup municipal de ERC proposa al Ple: Rebutjar la impossició de Felip VI com a rei Exigir respecte a totes les institucions de l’estat pel dret a decidir ...
Resultat ple municipal
8
4
4
10
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA. El grup municipal de LFI proposa al Ple: Reclamar a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat util...
Resultat ple municipal
7
1
8
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN EL MONUMENT EN RECORD DELS FETS DEL 1714 DEL NOSTRE MUNICIPI . ATÈS que enguany celebrem el tricentenari dels fets de 1714 i que el nostre municipi disposa d’un espai destinat a recordar la memòria d’aquests fets i homenatjar els defe...
Resultat ple municipal
16
1
2
1
Vota!
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES 'SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA' . ACORDS: Primer.- DONAR SUPORT a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i ...
Resultat ple municipal
11
6
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el bene...
Resultat ple municipal
11
5
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. ATÈS que el passat 23 de gener de 2012 el Parlament de Catalunya va aprovar per una majoria de 85 vots favorables la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catal...
Resultat ple municipal
11
6
1
1
Vota!
APROVAR L'ADHESIÓ I ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:“Primer.- ACORDAR iniciar les actu...
Resultat ple municipal
11
5
1