PPC - supramunicipals
0
0
Vota!
5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Es modifiquen els articles: “ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili. 1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del...
Resultat ple municipal
7
3
1
1
Vota!
5. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor.. Resultat del Ple: Sr.Jiménez (CIU): Hi estan d’acord però ja està fet. Aquest procés ja està iniciat i està a Brusel·les. R.Bernabb&egra...
Resultat ple municipal
11
2
1
Vota!
10.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada. Es proposa: prendre les mesures per evitar la utilització directa o indirecta d'empreses multiserveis a l'administració pública per tal que sempre es respecti el co...
Resultat ple municipal
10
2
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES CONTRACTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Demana que l'ajuntament apliqui i informi a les empreses, la llei 17/2015 del Parlament de Catalunya d'igualtat efectiva entre homes i dones en les contractacions de personal. Els criteri...
Resultat ple municipal
10
1
1
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. Proposa: Primer.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona posant al balcó de l’ajuntament banderes de color morat. Segon.- Realitzar un acte institucional...
Resultat ple municipal
11
5
0
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TECER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L’IRPF. Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis d’atenció a les persones. realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l...
Resultat ple municipal
11