PPC - polítiques_socials
1
1
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès. Es planteja el naixement del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès (d’ara endavant PSELFV), amb l’objectiu de realitzar una tasca transversal interàree...
Resultat ple municipal
5
6
1
0
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 2017. Amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. Es proposa aprovar inicialment les bases reguladores i la convocat&og...
Resultat ple municipal
11