CiU - mobilitat
1
0
Vota!
17 Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la implantació de la T-Mobilitat . Proposa: Primer. Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l'any 2020, amb el benentès que es farà efectiva amb un nou sistema tarifari...
Resultat ple municipal
16
1
2
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el compliment del conveni signat per a la construcció de la Ronda Nord de Granollers en el sentit d'acabar l’accés al Polígon I...
Resultat ple municipal
10
6
6
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT. Instar el govern municipal a seguir el tràmit legal pertinent per a l’aprovació del projecte del carril per a vianants i per a bicicletes entre Corró d’Avall i Corr...
Resultat ple municipal
12
4
8
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS. Instar al govern municipal a crear un camí escolar reservat a vianants i bicicletes dins del camí de Can Mariano, des de l’escola fins a l’avinguda de la Sagrera. Aquesta ...
Resultat ple municipal
16
8
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es demana al govern municipal que: ttramiti davant d'ADIF amb el suport del Dep. de Territori i Sostenibilitat l'estudi de solucions que garanteixin l'accès dels vianants des...
Resultat ple municipal
16